Informátory

2024

08 Změna vydávání jednotek lipoproteinu (a)
07 Změna hodnotících mezí stanovení Nefrinů v plazmě
06 Změna vyšetřovacích metod CA 15-3, CYFRA 21.1 a proGRP
05 Změna hodnotících mezí terapeutického dávkování antibiotik (gentamicin, vankomycin, amikacin)
04 Vykazování vyšetření Anti-Műllerian hormonu 
03 Vyřazení vyšetření anti-MAG v séru z nabídky OKB FNOL
02 Zrychlení dostupnosti výsledků vydávaných na OKB a optimalizace provozu
01 Vyřazení vyšetření měď v moči z nabídky OKB FNOL

2023

07 Vyřazení vyšetření aktivita G1PUT BS z nabídky OKB FNOL
06 Změna stanovení CGA
05 Změna vyšetřovací metody a referenčního rozmezí pro NGAL v moči
04 Změny vyšetřovacích metod a referenčních rozmezí markerů kostního metabolismu
03 Změny referenčních mezí u metody Kortizol v moči
02 Vyřazení vyšetření pepsinogenu I z nabídky OKB FNOL
01 Změna jednotek stanovení Folátu a Vitaminu B12

2022

05 Změna odběrových zkumavek pro stanovení mědi v moči a změna označení štítků pro vzorky moče v Medea
04 Antimykotika – rozšíření o léčivo isavukonazol (Cresemba)
03 Stanovení ELF skóre
02 Stanovení indexu zdravé prostaty
01 Stanovení GDF-15 v séru

 

2021

12 Vyřazení vyšetření hormonů celkové T3 a T4 z nabídky OKB FNOL
11 Změna odběrových zkumavek pro stanovení stopových prvků
10 Změna stanovení protilátek proti tyreoglobulinu
09 Změna metody stanovení Nefriny v plazmě
08 Změna metody stanovení NGAL v moči a punktátu
07 Vyřazení vyšetření fruktosaminu a kortizolu ve slinách z nabídky OKB FNOL
06 Změna metody stanovení sTfR
05 Změna metody stanovení IL-6
04 Změny metodik a referenčních hodnot biochemických vyšetření
03 Změna metody pro vyšetření vysoce senzitivního Troponinu
02 Předpříprava vzorků moči
01 Stanovení oxalátů v moči

 

2020

09 Vyřazení vyšetření selenu z nabídky OKB FNOL
08 Změna metody pro vyšetření pankreatické elastázy ve stolici
07 Vyřazení vyšetření SMRP z nabídky OKB FNOL
06 Vyřazení vyšetření magnezia v erytrocytech z nabídky OKB FNOL
05 Změna metodiky stanovení aldosteronu a reninu (ALDO, REN)
04 Změna stanovení protilátek proti Antistreptolyzinu O (ASLO)
03 Vyřazení vyšetření chloridů v likvoru z nabídky OKB FNOL
02 Antihypertenziva v plazmě
01 Nahrazení metody TPA metodou TPS

 

2019

08 Změna metody pro vyšetření kalprotektinu ve stolici
07 Fosfor v séru – nové pediatrické referenční meze
06 Změna odběrových zkumavek pro vyšetření kalprotektinu ve stolici
05 Změna metody stanovení CDT
04 Provozní pokyny pro zasílání laboratorních vyšetření do externích laboratoří od žadatelů FNOL
03 Změna odběrových zkumavek a metody stanovení okultního krvácení ve stolici
02 Vyřazení vyšetřovacích metod z nabídky OKB FNOL
01 Změna metodiky stanovení hladiny 1,25-(OH)2-vitaminu D

2018

06 Stanovení presepsinu v séru
05 Změna metodiky stanovení hladiny anti-GAD a anti-IA2 protilátek
04 Kvantitativní vyšetření okultního krvácení ve stolici
03 Triazolová antimykotika
02 Antihypertenziva v plazmě
01 beta-Trace protein - marker reziduální renální funkce

2017

01 Transport potrubní poštou – vzorky pro granty, studie a vzorky odesílané do extramurálních laboratoří

2016

07 Stanovení hladiny NGAL
06 Kvantitativní stanovení kalprotektinu v séru
05 Kvantitativní stanovení stimulujících protilátek proti TSH receptoru (TSI)
04 Provozní pokyny pro zasílání laboratorních vyšetření do externích laboratoří od žadatelů FNOL
03 Kvantitativní stanovení solubilního faktoru podobnému tyrozinkináze 1(sFlt – 1)
02 Detekce RNA viru hepatitidy E metodou real-time RT-PCR
01 Vyřazení vyšetřovacích metod z nabídky OKB FNOL

2015

02 Stanovení imunosupresiv
01 Kvantitativní stanovení placentárního růstového faktoru PlGF (Placental growth factor)

2014

07 Odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie na základě Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (CKD) + příloha
06 Kvantitativní stanovení kyseliny hyaluronové v séru, Kvantitativní stanovení dihydrotestosteronu v séru
05 Kvantitativní stanovení propeptidu uvolňujícího gastrin (Pro-Gastrin releasing peptide, proGRP)
04 Stanovení hladiny Amikacinu
03 Nová vyšetření pro neurologickou diagnostiku
02 Kvantitativní stanovení celkových žlučových kyselin v séru
01 Kvantitativní stanovení reninu v plazmě

2013

02 Screeningová detekce lidských enterovirů (Polio-, Coxsackie A-, Coxsackie B-, Echo-) za pomoci real-time RT-PCR
01 Kvantitativní stanovení DNA adenovirů v biologickém materiálu, Kvantitativní stanovení volných metanefrinů a normetanefrinů v plazmě (Příloha - Kvantitativní stanovení DNA)

2012

06 Kvantitativní stanovení okultního krvácení ve stolici a kalprotektin ve stolici
05 Referenční meze od 1. 12. 2012
04 Kvantitativní určení DNA BK viru v biologickém materiálu za pomoci rtPCR
03 VHC: vyšetřování genotypů HCV za pomoci RT- PCR, vyšetřování polymorfismu genu pro interleukin 28B (IL28B) za pomoci rypce
02 Zavedení vyšetřování antihypertenziv v plazmě
01 Změna ve vyšetřování kortizolu v séru a v moči (Příloha - Stanovení kortizolu ve slinách)

2011

07 Stanovení HE4 (lidský epididymální protein 4) v séru
06 Změna jednotek stanovení glykovaného hemoglobinu a hodnotících mezí apolipoproteinů AI a B
05 Korekce celkového vápníku v séru na albuminémii
04 Stanovení AMH (Anti Müllerian Hormone) v séru
03 Imunosupresiva - změna vyšetřován
02 Nové referenční meze metod z nabídky OKB FNOL
01 Vyřazení vyšetřovacích metod z nabídky OKB FNOL

2010

10 Doporučený postup pro odhad GF
09 Přechod na přesnější a specifičtější metodu stanovení kreatininu
08 Doporučení pro účelnou indikaci hormonů štítné žlázy
07 Diagnostika septických stavů
06 Kvantitativní stanovení DNA lidského herpetického viru 8 (HHV8 DNA) metodou PCR v reálném čase
05 Stanovení SMRP (Soluble Mesothelin Related Peptides) v séru testem Mesomark
04 Vyšetření genového polymorfismu TNF-α 308 G/A u pacientů s plicní sarkoidózou
03 Spektrofotometrie likvoru (CSF) - změna místa provádění analýzy
02 Albumin v moči - nový způsob vydávání výsledků
01 Troponin - hs metoda TnT