Pracovní dny klinické hmotnostní spektrometrie

Termín: 13. - 14. května 2024

Místo konání: Pevnost poznání Olomouc, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Témata:

  • Hmotnostní spektrometrie v klinické biochemii
  • Terapeutické monitorování léků pomocí MS
  • Diagnostika dědičných metabolických poruch pomocí MS
  • Hmotnostní spektrometrie v toxikologii
  • Kam směřuje klinická MS v Česku

Vědecký výbor:

doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D., Fakultní nemocnice Motol
RNDr. Romana Uřinovská, Ph.D., Fakultní nemocnice Ostrava
RNDr. Josef Bártl, Ph.D., Všeobecná fakultní nemocnice Praha
prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D., Fakultní nemocnice Olomouc
Doc. RNDr. Peter Ondra, Ph.D., Fakultní nemocnice Olomouc

Místní organizační výbor:

prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D., organizátor, Fakultní nemocnice a Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Aleš Kvasnička, Mgr. Eliška Ivanovová, Mgr. Barbora Piskláková, Univerzita Palackého v Olomouci
Radka Klásková, Ing. Petr Hrabálek, Fakultní nemocnice Olomouc

ZÁŠTITA
Česká společnost klinické biochemie

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

   

Hlavní partneři