Akreditace ČIA

Laboratoře Oddělení klinické biochemie jsou od roku 2013 akreditovány k vyšetřování klinického materiálu a laboratorní diagnostice podle ČSN EN ISO 15189. 

Na základě splnění požadavků MPA 00-09-23 Českého institutu pro akreditaci, o.p.s, byl pracovištím OKB přiznán flexibilní rozsah akreditace. Flexibilní rozsah akreditace laboratořím umožňuje rozvoj služeb dle potřeb a přání zákazníka, např. zavedení nové či modifikované metody či postupu zkoušení, rozšíření vyšetření na jiný typ biologického materiálu, obměnu přístrojového vybavení v rámci již přiznaného rozsahu akreditace, a to za podmínek zachování principu vyšetření.

Aktuální „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu“ je dostupný na odkazu níže.