VÝUKA

 • Laboratorní diagnostika v klinické praxi
 • Klinická biochemie
 • Chemie a biochemie
 • Lékařská genetika – Dědičné metabolické poruchy, projevy, diagnostika, vyšetření, kazuistiky
 • Klinická genetika – Dědičné metabolické poruchy, klasifikace, manifestace, dědičnost, screening
 • Experimentální biologie – Dědičné metabolické poruchy
 • Akutní stavy v medicíně
 • Aplikovaná statistika pro přírodovědné obory
 • Semináře pro obor Všeobecné lékařství
 • Klinická biochemie
 • Klinická biochemie a toxikologie pro obor Diplomovaný zdravotní laborant
 • Klinická biochemie pro obor Laboratorní asistent

Klinická biochemie

 • Vedení studentů Bc., Mgr., Ph.D., VOŠ
 • Vzdělávání laborantů a vysokoškoláků v rámci praxí a před atestacemi v oblasti analytických metod na úseku ABA, úseku urgentních analýz, v oblasti separačních technik analytických metod pro diagnostiku DMP
 • Příprava a vedení e-learningových vzdělávacích programů pro všechny sestry (lékaře) ve FNOL používající POCT přístroje

OKB FN Olomouc je akreditované pracoviště pro postgraduální vzdělávání v těchto oborech:

 • Klinická biochemie pro zdravotní laboranty
 • Klinická biochemie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
 • Klinická biochemie (lékaři)

Termíny stáží nebo praxí  biochemických laborantů je nezbytné PŘEDEM domluvit:

- uchazeči se středoškolským vzděláním (zdravotní laboranti, vč. přípravy k atestaci) s vedoucí laborantkou OKB (Hana Jindrová, MBA, hana.jindrova@fnol.cz, tel. 588 444 589).

- uchazeči s vysokoškolským vzděláním (příprava na atestaci, praxe, stáže) s dr. Lukešem (jiri.lukes@fnol.cz, 588 444 248).

V tomto roce budou praxe/školení VŠ pracovníků probíhat v měsících:

 • květen
 • září
 • listopad

Po schválení a potvrzení termínu ze strany OKB je nutné s minimálně měsíčním předstihem kontaktovat Oddělení dalšího vzdělávání FN Olomouc (Bc. Markéta Žylová, tel. 588 443 137) a podat oficiální přihlášku.

Kontaktní informace na www: https://kariera.fnol.cz/vzdelavani