8. Česká lipidomická a metabolomická konference

Termín: 16. - 17. května 2024

Místo konání: Aula Filozofické fakulty UP Olomouc, Křížkovského 10, Olomouc

Témata:

  • Translace lipidomiky a metabolomiky do praxe
  • Pokroky v lipidomické a metabolomické analýze
  • Biologie a biochemie lipidů
  • Aplikace lipidomiky a metabolomiky

Vědecký výbor
RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D., předseda lipidomické sekce, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., Univerzita Pardubice
prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D., Fakultní nemocnice a Univerzita Palackého v Olomouci
doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha

Místní organizační výbor
prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D., organizátor, Fakultní nemocnice a Univerzita Palackého Olomouci
Mgr. Aleš Kvasnička, Mgr. Eliška Ivanovová, Mgr. Barbora Piskláková, Univerzita Palackého Olomouc
Radka Klásková, Ing. Petr Hrabálek, Fakultní nemocnice Olomouc

Registrační poplatky

Člen CSBMB:          400,- vč. DPH
Ostatní:                1.000,- vč. DPH

Možnost registrace do CSBMB zde: https://www.csbmb.cz/registrace

Termín pro registraci abstraktů přednášek:                         do 31.3.2024

Termín pro registraci abstraktů posterů:                              do 30.4.2024


Uvedená cena je za 1 osobu. Vyplněním a odesláním rezervačního formuláře účastníci souhlasí s Smluvními obchodními podmínkami - marketingové akce pořádané FN Olomouc.

Platba registračního poplatku:

Pro platnou registraci prosím v registračním formuláři nejprve uložte všechny údaje a následně odešlete. Jako potvrzení platné registrace dostanete e-mail se všemi údaji a s pokyny pro zadání platby registračního poplatku. Pokud vám mail nepřišel je nutné registraci provést znovu.

Pokud požadujete fakturu, NEPLAŤTE registrační poplatek dle údajů v emailu potvrzujícím vaši registraci, ale platbu proveďte až na základě zaslaného dokladu/faktury. Děkujeme za pochopení.
 

Potvrzení o provedené platbě předložíte u registrace.

Ubytování

v blízkosti konání akce lze využít následující možnosti pro vaše ubytování: