8. Česká lipidomická a metabolomická konference

Termín: 16. - 17. května 2024

Místo konání: Aula Filozofické fakulty UP Olomouc, Křížkovského 10, Olomouc

Témata:

  • Translace lipidomiky a metabolomiky do praxe
  • Pokroky v lipidomické a metabolomické analýze
  • Biologie a biochemie lipidů
  • Aplikace lipidomiky a metabolomiky

Vědecký výbor
RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D., předseda lipidomické sekce, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., Univerzita Pardubice
prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D., Fakultní nemocnice a Univerzita Palackého v Olomouci
doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha

Místní organizační výbor
prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D., organizátor, Fakultní nemocnice a Univerzita Palackého Olomouci
Mgr. Aleš Kvasnička, Mgr. Eliška Ivanovová, Mgr. Barbora Piskláková, Univerzita Palackého Olomouc
Radka Klásková, Ing. Petr Hrabálek, Fakultní nemocnice Olomouc

GENERÁLNÍ PARTNER

   

Hlavní partneři

 

———————————————————————

Tato konference se koná s podporou projektu Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění  (Program EXCELES, ID: LX22NPO5104) – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU